Opsigelse

Før fraflytning kan finde sted, skal lejemålet naturligvis være opsagt. Eftersom udlejer har svære vilkår for at opsige en lejer, vil der i det efterfølgende blive taget udgangspunkt i at lejer opsiger lejemålet.

For at sikre sig bedst muligt bør lejer altid sende sin opsigelse skriftligt, altså med post eller e-post for at have et bevis. Hvis opsigelsen bliver væk i posten eller lignende, er det lejers problem, bed derfor altid om en kvittering for modtagelsen af opsigelsen. Hovedreglen for lejers opsigelse er § 86, stk. 1 i Lejeloven. Denne angiver, at opsigelsen kan ske med 3 måneders varsel til den første i en måned.

Da dette begreb kan være en smule diffust, kan læseren bruge nedenstående illustration for at forstå den reelle opsigelsesperiode.

NB! Opsigelsesperioden kan være en anden end de 3 måneder, hvilket vil være angivet i lejekontraktens § 11